KINGDOM DYNAMICS

Missie


De missie van de Stichting Kingdom Dynamics berust op de volgende bijbelvers, Jesaja 61: 1 en 2:

“De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan getekenden hun bevrijding, om een genadejaar van de HEER uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten”.

Onze missie krijgt invulling door onze maatschappelijke werkzaamheden en de zondagse erediensten.


Visie


In een wereld die steeds complexer wordt en waar de steeds afnemende normen en waarden leiden tot deviant gedrag, biedt Stichting Kingdom Dynamic geestelijke en maatschappelijke ondersteuning gebaseerd op Bijbelse principes. Door het bevorderen van integratie en redzaamheid wordt de sociale cohesie bevorderd wat resulteert in individuen die een volwaardig bestaan kunnen leiden in de maatschappij. Stichting Kingdom Dynamic gelooft in maatwerk voor elke doelgroep en individu.

Kernprincipes en uitgangspunten van de stichting


Stichting Kingdom Dynamic heeft een christelijke geloofsovertuiging. Onze dienstverlening richt zich op de mens, ongeacht ras, huidskleur en geloof. We zien de mens als een waardevol individu.

Tevens richten wij ons op specifieke doelgroepen zoals de Antilliaanse gemeenschap. Al onze vrijwilligers hebben een christelijke achtergrond. Onze medewerkers zijn grotendeels vakbekwame mensen die hun bijdrage leveren aan het opbouwen van individuen en groepen.


Onze Team

De Pastoors

Penningmeester

Dhr. Ryan Estanista


Bidstond

Mevr. Jasmin Estanista

Financiele administratie

Mevr. Darisa Curiel

Mevr. Derinda Wijma-America

Keuken

Mevr. Yolanda Gomez

Secretaresse

Mevr. Jasmin Estanista

Decoratie & Organizatie

Mevr. Amaryllis Pieters

Muziek

Mevr. Maria Everitz

Hoofd usher

Mevr. Saureen Molina

De Eredienst


Het centrum van alle gemeentewerk is de zondagse eredienst. Het hart van de eredienst is de boodschap van Jezus Christus en Zijn heil.De eredienst is een ontmoeting met God. In de eerste plaats komt God naar ons toe, Hij spreekt tot ons via de Bijbel. Daarin wordt ons het Evangelie van Jezus Christus verkondigd. Hij biedt ons vergeving van zonde en een nieuw leven aan door het lijden, sterven en de opstanding van Zijn zoon Jezus Christus. Die boodschap is het fundament van het christelijk geloof en dus van de eredienst.

In de tweede plaats betekent de eredienst ook dat wij tot God mogen komen. Dat doen we o.a. door te bidden en te zingen.


Jeugd en Jongerenwerk


Probleemjongeren en minderheden uit Nijmegen en omgeving te bereiken en beïnvloeden voor een positieve en adequate groei naar volwassenheid. Dit ook om een positief effect te hebben in de sfeer van normen en waarden binnen de doelgroep en uiteindelijk verdwijning van de criminaliteit in deze doelgroep.

Lezingen en educatieve programma’s


Dramavoorstellingen en muziekpresentaties organiseren samen met de jeugdigen.


Verzorging van sociale ontwikkelingsprogramma’s


Dit houdt in uitstapjes organiseren, gastsprekers uitnodigen, het bezoeken van zieken en gevangenen.

Este sitio web utiliza cookies. Al hacer clic en «Acepto», consiente el uso de cookies.

Aceptar