KINGDOM DYNAMICS

Doelen

Wij willen een bijdrage leveren aan de gemeente Nijmegen door onze doelgroepen ondersteuning te bieden zodat ze hun leven op een adequate manier kunnen inrichten. Dit heeft een positief effect op de sfeer in de maatschappij en op de normen en waarden binnen het doelgroep zodat zij ook anderen kunnen beïnvloeden.


Stichting Kingdom Dynamics beoogt niet het maken van winst. Bestuursleden verkrijgen geen enkele vorm van vergoeding of beloning. Eventuele exploitatieoverschotten worden bestemd in het kader van de doelstelling. Eveneens is in de statuten bepaald dat bij opheffing van de stichting een batig saldo toekomt aan een algemeen nuttige instelling met een aanverwante doelstelling als Stichting Kingdom Dynamics.De stichting werft gelden op de volgende manieren:


  • Giften
  • Subsidies
  • Fondsen
  • Donateurs
  • Sponsoren
  • Contributies
  • DeelnemersbijdragenDe kosten van de stichting bestaan voornamelijk uit huur van de pand, nutsvoorzieningen, belastingen, onkostenvergoeding gastsprekers, kosten die gepaard gaan met het organiseren van activiteiten, kosten voor drukwerk van onder andere studie materiaal. Hieronder volgt de kosten van het uitvoren van onze doelstellingen.

Este sitio web utiliza cookies. Al hacer clic en «Acepto», consiente el uso de cookies.

Aceptar